1 item toegevoegd je winkelmandje We konden het niet aan je winkelmandje toevoegen, we hebben momenteel maar 1 van dit item in stock

Herroeping, retourneren en restitutie

Consumenten hebben het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u (of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het goed (of het laatste goed ingeval van meerdere goederen in één bestelling) fysiek in bezit krijgt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Pro-Duo NV, E-commerce retour dienst, Traktaatweg 1, 9000 Gent, België, klantendienst.be@pro-duo.com, +32 9 293 0072) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De goederen moeten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons worden teruggezonden. Eventuele gratis geschenken die gekoppeld waren aan de aankoop van de goederen, dienen mee te worden geretourneerd indien u door de herroeping niet langer voldoet aan de voorwaarden om deze gratis geschenken te ontvangen.

Wij nemen de kosten voor het terugzenden van de goederen voor onze rekening, op voorwaarde dat u vooruitbetaalde retourlabel gebruikt dat in de doos zit. Indien u dit retourlabel niet gebruikt, is de retourzending voor uw eigen rekening, aangezien wij helaas geen verzendkosten kunnen vergoeden.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitzondering op het herroepingsrecht


In overeenstemming met de Belgische wetgeving erkent en aanvaardt de Klant dat het herroepingsrecht (onder meer) niet van toepassing is:

  • op producten waarvan de verzegeling door hem na levering geopend werd en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd;
  • op producten die volgens de specificaties van de Klant gemaakt werden of duidelijk gepersonaliseerd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.